Tjänster

Vi lever i en föränderlig värd där det går snabbt och du behöver vara flexibel. Alla är bra på olika saker och olika faser behöver olika kompetens. Att anlita en konsult under en period eller interims anställa kommer bli mer och mer vanligt då det gäller att ha rätt kompetens i rätt fas. Suzz Consultning kan hjälpa er både med att vara en ledare under en period eller kanske stötta en befintlig ledare/ledningsgrupp under ett visst skede i bolaget. Kompetenser som jag kan bidra med är följande:

Värderingstyrt ledarskap - Implementera, utveckla, leda och jobba värdgrundande
Jag har under mina senaste år jobbat med en mission att förändra en bransch och det genom en värdegrund. Att få den att genomsyra hela bolaget såsom personal, leverantörer och slutkund har varit en otroligt rolig resa som jag har varit med på från start. Att få medarbetare att vara stolta för det bolag de jobbar på och stå för den värdegrund som finns kräver ett gediget arbete och engagemang från ledningen. I det jobb som jag utför så börjar det helt enkelt där, i ledningsgrupp och med ledarna. Kan man sin värdegrund? Behöver den utvecklas och vad står vi faktiskt för idag? Lever vi som vi lär eller måste vi förändra något i det beteende som är just nu? Hur implementerar vi detta hos våra medarbetare och hur får vi med oss dom på resan?
Låt mig hjälpa er i er resa mot en tydligare värdegrund.
Affärsutveckling – Driva igång nya eller utveckla befintliga affärsområden eller verksamheter
Är bolaget i en fas där ni växer mycket, startar upp nya områden eller kanske har ni köpt ett bolag som ska implementeras i ett befintligt eller kanske rent av har ni startat ett helt nytt bolag? Är det någon verksamhet som inte växer eller är lönsam, hur ökar vi försäljningen? Jag jobbar som affärsutvecklare för att hjälpa, stötta och utveckla i de olika faserna, med erfarenheter av att jobba med försäljning, driva affärsområden och bolag i ständig förändring och tillväxt i olika marknader så finns en bred kompetens inom de olika områdena. Vi bygger en plan gemensamt efter de behov som finns och vilka utmaningar bolaget står inför.
Personalutveckling – att minska personalomsättning och få alla att dra åt samma håll.
Min starkaste kompetens är att få andra att trivas, engagera sig och utvecklas. Få den där personalgruppen att dra åt samma håll och en vilja att vara med, växa och ta ansvar. Att lyckas med alla bitar i ett bolag och nå framgång så börjar det här – få med sig sina medarbetare – det dom som är den viktigaste pusselbiten i bolaget.
Bolagsköp – två bolag ska bli ett, verka och utvecklas tillsammans
Två kulturer möts och ska anpassa sig till varandra, kanske ska det lite mindre bolaget in i det större. Förändring och anpassning - ord som är jobbiga för många. Att som bolag köpa ett annat är ju generellt för att de hittat något unikt eller värdefullt som stärker och utvecklar det egna bolaget på något sätt. Viktigt i det här är att få det köpta bolagets innehåll att stanna kvar, vilja vara med på den framtida resan ihop. Låt mig hjälpa er i den resan att som oberoende part bli kulturbärare och få de olika bolagen att förstå varandra och lyckas i sitt samarbete i framtiden tillsammans.