Föreläsningar

Att ha en föreläsning med mig vill jag ska resultera i härlig energi, kraft och nya infallsvinklar, vill att ni ska lämna salen med en positiv och upprymd känsla. Att få möjligheten att dela med sig av sina egna erfarenheter är en ynnest och något som jag älskar.

Vad är vikten av
en värdegrund?
I denna föreläsning berättar jag om min resa i städbranschen, hur och varför jag hoppade på en VD-roll i en bransch som jag inte alls har någon erfarenhet av, utan bara hade förutfattade meningar om. Hur jag gjorde för att bli ett 100% värdegrundade bolag. Vikten av att jobba i team, få en samhörighet och gemensamt engagemang. Att vi tillsammans har ett gemensamt mål, där alla måste vara delaktiga för att vi ska lyckas nå dit är också delar som jag kommer att berätta mer om i min dragning. Att det också handlar om enskild medarbetare där vi alla är varumärken för det bolag vi jobbar på!
Hur vill du upplevas i ditt varumärke?

Tankar jag vill att ni tar med er från föreläsningen:
Hur ni kan applicera det jag har gjort i er verksamhet, är ni ett värdegrundande bolag? Frågeställningar om hur lever ni efter den värdegrund ni har idag? Kan ni er värdegrund? Finns den ens? Är den bra och genomarbetad? Hur kan ni få med er era medarbetare och hur får ni dom att vara stolta för just er arbetsplats? Jobbar ni i team, hjälps ni åt för att nå era mål? Kan du själv bidra med till att få en bättre arbetsmiljö och hur upplevs du?

Jag anpassar också föreläsningar efter er tankar, idéer, önskemål och ge inspiration, finns flera saker som jag brinner för och gärna föreläser om – utmana mig!